Motyvuojančių užduočių kūrimas pagal skirtingus mokymosi stilius

Motyvuojančių užduočių kūrimas pagal skirtingus mokymosi stilius

Tai – kvalifikacijos kėlimo seminaras bendro lavinimo mokyklų mokytojams, iliustruojantis, kaip praktiškai ir nesudėtingai paversti vadovėlio informaciją mokiniams (ir pačiam mokytojui) patrauklia medžiaga diferencijuojant ją pagal keturis mokymosi stilius.  

Akivaizdu, kad mokymo proceso diferencijavimas nėra naujovė, tačiau mokytojui tai – sunki užduotis, reikalaujanti nemažai laiko. Tikriausiai, dėl to mokymosi diferencijavimo pavyzdžiai gana fragmentiški, jiems trūksta nuoseklumo, sistemingo taikymo. Programa supažindina mokytojus su diferencijuoto mokymo pagal skirtingus mokymosi stilius principais ir parodo, kad šis procesas turi aiškią ir paprastą logiką.

Kam bus naudinga? Pradinių klasių mokytojams, kalbų ir socialinių mokslų mokytojams

Trukmė: 6 – 12 ak. val. (1 ar 2 dienų seminaras)

Programos turinys:

Temos pavadinimas Trumpas turinio apibūdinimas Ak. val.
Mokymosi stiliai – kodėl tai svarbu?
 • Savo mokymosi stiliaus nustatymas.
 • Diferencijuoto mokymosi pamokos tikslai
 • Diferencijuoto mokymosi pavyzdžių analizė. 
 • Ką pritaikysiu savo pamokoje

Praktinė veikla, žaidimai, diskusija

2
Diferencijuoto mokymosi pagal mokymosi stilių pamokų ir užduočių pavyzdžiai

 

 • Diferencijuoto mokymosi užduočių pavyzdžių analizė. Privalumai ir trūkumai.
 • Diferencijuoto mokymosi užduočių kūrimo principai ir etapai.
 • Diferencijuoto mokymosi užduočių kūrimas.
 • Ką pritaikysiu savo pamokoje?

Praktinė veikla, žaidimai, diskusija

2-3
Diferencijuoto mokymosi pamokos planavimas ir vedimas
 • Pamokos su diferencijuoto mokymosi užduotimi planavimas
 • Pamokos fragmento vedimas

Diskusija, refleksija

2-4
Diferencijuoto mokymosi pamokos vertinimas
 • Pamokų aptarimas, refleksija.
 • Praktinės užduotys
1
Diferencijuoto mokymosi pagal mokymosi stilius taikymas kitose veiklose
 • Diferencijuoto mokymosi metodų variacijos.
 • Praktinės užduotys
1-2
FacebookTwitterGoogle+Share