Aktyvaus skaitymo strategijos

Tai – pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa, kurios metu pristatomos ir išbandomos skaitymo įgūdžių tobulinimo strategijos. 

Programa sudaro keli seminarai. Vieno seminaro metu pristatomi 4-6 metodai, skirti konkretiems gebėjimams formuoti ir tobulinti, pvz., konspektavimo, klausimų formulavimo, teksto pagrindinei minčiai skirti ir t.t. Metodai išbandomi seminaro metu, modeliuojami pamokos fragmentai taikant pristatytus metodus. Aptariami metodų privalumai ir trūkumai. Seminarui pasibaigus galimas bendravimas nuotoliniu būdu siekiant padėti mokytojui taikyti pasirinktą metodą klasėje.

Kam bus naudinga? Ypač naudinga mokytojams dalykininkams – socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams, pradinių klasių mokytojams. 

Siūlomos temos:

 1. Aktyvaus skaitymo strategijos: skaitymas ieškant prasmės tekste ir klausimų kelimas
 2. Aktyvaus skaitymo strategijos: pagrindinę teksto minties skyrimas ir konspektavimo įgūdžiai.
 3. Skaitymas ieškant prasmės, arba Teisingo skaitymo metodasa. Metodo integravimas į ugdymo veiklą: pamokos planavimas ir organizavimas nuo A iki Z. 

Trukmė:  6– 18 ak. val. (1-3 dienų seminarai)

Atskiro seminaro programos turinio pavyzdys:

Temos pavadinimas Trumpas turinio apibūdinimas Ak. val.
Aktyvus skaitymas – kas tai?
 • Aktyvaus skaitymo ir efektyvaus skaitytojo samprata.
 • Kokius aktyvaus skaitymo būdus jau naudojame ir kokių rezultatų pasiekėme?
 • Keturi aktyvaus skaitymo metodų akcentai.
 • Praktinė veikla, diskusija
1
Aktyvaus skaitymo metodai, skirti teksto pagrindinei minčiai, tikslui ir temai skirti bei formuluoti

 

 • Metodų pavyzdžiai. Etapai. Analizė: privalumai ir trūkumai.
 • Ką pritaikysiu savo pamokoje?
 • Praktinė veikla, diskusija
2
Aktyvaus skaitymo metodai, skirti konspektavimo įgūdžiams formuoti ir tobulinti

 

 • Konspektavimas – ar tai svarbu ir kodėl?
 • Metodų pavyzdžiai. Etapai. Analizė: privalumai ir trūkumai.
 • Ką pritaikysiu savo pamokoje?
 • Praktinė veikla, diskusija
1
Pamokos planavimas ir jo fragmento vedimas

 

 • Praktinė veikla: pamokos, kurioje bus integruota aktyvaus skaitymo užduotis, planavimas. Pasirinkto metodo pristatymas mokiniams.
 • Pamokos fragmento vedimas
 • Diskusija, refleksija. Pamokų aptarimas, refleksija.
2
Rezultatų aptarimas
 • Ką sužinojau ir ką taikysiu?
 • Praktinės užduotys, diskusija, klausimai, refleksija.
1
Iš viso 7 val.
FacebookTwitterGoogle+Share